OBSŁUGA DRUKARKI 3D + BHP (30.11.2018)

Warsztaty skierowane są dla osób, które chcą w przyszłości korzystać z drukarek 3D Zmorph VX. Uczestnicy, którzy pozytywnie przejdą szkolenie uzyskają możliwość samodzielnej pracy na tym urządzeniu. Wytłumaczymy, jak uruchomić drukarkę, przygotować ją do rozpoczęcia druku z wcześniej przygotowanym projektem. Opowiemy o funkcjach zawartych w interfejsie i pokażemy, jak przygotowywać pliki z projektami przy pomocy slicera i wygenerować gcode do drukarki 3D.  

 

 • DATA WYDARZENIA: 30 listopada 2018, godzina 16.30.

 • CZAS TRWANIA: ok 2 godz.

 • MIEJSCE WYDARZENIA: Fablab Małopolska ul. Królewska 65a
   

 • ADRESACI WYDARZENIA: Warsztaty skierowane są do osób, które potrafią wymodelować obiekt trójwymiarowy do pliku w formacie STL lub OBJ (MESH files) i chcą wykonywać u nas swoje projekty lub dysponują gotowymi projektami. Podczas spotkanie nie będziemy modelować obiektów, posłużymy się jedynie projektami do uruchomienia druku. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Nie ma górnej granicy wiekowej. 

 

 • LICZBA UCZESTNIKÓW: max. liczba uczestników 6 osoby
 • SPOSÓB REKRUTACJI: Zgłoszenia należy wysyłać na adres: krzysztof.wlodek@fablabmalopolska.pl W treści zgłoszenia proszę wpisać swoje Imię i Nazwisko. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które się zakwalifikują , zostaną poinformowane o tym fakcie mailem zwrotnym. Zgłoszenia wysyłamy do dnia 29 LISTOPADA 2018 r. do godziny 20:00.

 

 • KOSZTY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU: Koszt warsztatów 50zł/osoba. W mailu potwierdzającym zakwalifikowanie do warsztatów otrzymają Państwo dane do wpłaty. Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić osobie prowadzącej szkolenie (jest to warunek konieczny dopuszczający osobę do warsztatów).
 • MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA WYDARZENIA : Osoby biorące udział w warsztatach proszone są o przygotowanie pliku w  formacie STL lub OBJ (projekt w 3D) Plik będzie miał charakter pokazowy do uruchomienia druku, możliwe będzie wykonanie druku jeśli jego czas nie będzie przekraczał 20 min.
 • PROWADZĄCY WYDARZENIE: Krzysztof Włodek
22 listopada 2018