FUNDACJA INTELIGENTNA MAŁOPOLSKA WSPIERA KRAKOWSKIE RODZINY

Fundacja Inteligentna Małopolska realizując projekt  ”Razem z Rodziną” wspiera  krakowskie rodziny w dostępie do środków ochronnych (maseczki/przyłbice) oraz w zakresie informacji na temat podmiotów świadczących porady. Wsparcie przeznaczone jest dla około 500 rodzin.

 


Celem projektu jest wsparcie rodzin w powrocie do codzienności w dobie pandemii.


 

  • Projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania COVID 19.

 

  • Uprawnione osoby do wsparcia: Rodziny zamieszkujące obszar Miasta Krakowa. Rodzina rozumiana jest jako (opiekun/owie dziecka, dzieci).

 

  • Zakres wsparcia: Każda z rodzin otrzyma wsparcie w postaci maseczki i/lub przyłbicy ( do wyczerpania zapasu). Udostępniona zostanie również informacja w zakresie podmiotów świadczących porady psychologiczne, terapeutyczne oraz organizujących atrakcje dla rodzin.

 

  • Sposób zgłoszenia: Wysłanie wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski będą przyjmowane od dnia 15/07/2020 roku. Wnioski należy wysyłać na adres email: fablab@fablabmalopolska.pl

 

  • O wsparciu w zakresie środków ochronnych zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 


W przypadku pytań napisz do nas:  fablab@fablabmalopolska.pl

 

Dokumenty:

  1. Regulamin udzielenia wsparcia
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór potwierdzenia otrzymania wsparcia
  4. Informacja w zakresie podmiotów świadczących porady psychologiczne, terapeutyczne oraz organizujących atrakcje dla rodzin

  

30 czerwca 2020