FOREMKI DO CIASTEK 3D

Zajęcia mają na celu zaznajomić uczestników z technologią druku 3D. Wytłumaczony zostanie proces powstawania obiektów metodą FDM. Korzystając z naszych drukarek Zmorph VX wydrukujemy kilka modeli trójwymiarowych foremek do ciastek. Każdy z uczestników, który dotrwa do końca zajęć otrzyma wydrukowany model gotowy do użycia we własnej kuchni.

 

 

  • DATA WYDARZENIA:: 2.11.2018, godzina 13:30

  • CZAS TRWANIA: około 3 godziny.

  • ADRESACI WYDARZENIA: Brak kategorii wiekowej – na zajęcia może przyjść każdy. W przypadku dzieci wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub ich obecność. Zajęcia poprowadzone będą w języku polskim. Brak wymagań poziomu wiedzy i doświadczenia.

  • LICZBA UCZESTNIKÓW: Na ten warsztat przewidziane są 5 miejsc (max 10 w przypadku przyjścia w parze rodzic dziecko)

  • MIEJSCE WYDARZENIA: Szkolenie odbędzie się w FabLabie Małopolska, Królewska 65a, Kraków.

  • SPOSÓB REKRUTACJI: Zgłoszenia należy wysyłać na adres krzysztof.wlodek@fablabmalopolska.pl W zgłoszeniu proszę podać Imię i Nazwisko (w przypadku dziecka i opiekuna zaznaczenie takiej informacji). Zgłoszenia przyjmujemy do 1.11.2018 r (do godz. 22:00) O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  • KOSZTY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU: Zajęcia bezpłatne i mają charakter edukacyjno pokazowy. 

20 października 2018